;

Agenda 3:16 blir eget foretak – vil nå lenger ut

– Agenda 3:16 vil inspirere og utfordre til tro og engasjement, på tvers av organisasjons- og kirketilhørighet, sier redaktør Kristin Wennemo Malmin.
SELVSTENDIG: – Agenda 3:16 vil inspirere og utfordre til tro og engasjement, på tvers av organisasjons- og kirketilhørighet, sier redaktør Kristin Wennemo Malmin. Foto: Andrine Wennemo

Tekst Stein Gudvangen, KPK

Etter 20 års levetid skilles Normisjons magasin Agenda 3:16 ut som et eget aksjeselskap fra nyttår. Målet er blant annet å nå ut til nye lesergrupper.

Utskillelsen skjer etter et vedtak i Normisjons landsstyre, som innebærer at Agenda 3:16 blir et eget selskap fra januar 2022. Alt i sommer var et eget styre på plass. Nå skal det arbeides med å utvide markedsgrunnlaget utenfor eierorganisasjonen, og magasinets økonomi blir tydelig adskilt fra eierorganisasjonens.  

Ingen dramatisk endring

Agenda 3:16 oppsto da Indremisjonsselskapet slo seg sammen med Den norske Santalmisjon og Langesundsfjordens indremisjonsselskap fra 1. januar 2001 og dannet dagens Normisjon. Med fusjonen forsvant bladene Santalen og For Fattig og Rik, og det nye magasinet overtok. I 2021 har man derfor markert at Agenda 3:16 er 20 år. Normisjon har vært utgiver hele tiden og skal fortsatt eie alle aksjer i det nye og utskilte foretaket.

Gjennom de 20 åra har magasinet aldri vært noe rendyrket organ for Normisjon, men blir det enda mindre nå når man skal ut til en større leserkrets.

– På mange måter har vi lenge vært et magasin for hele kristen-Norge. Derfor kommer det ingen dramatisk endring i den redaksjonelle profilen, sier redaktør Kristin Wennemo Malmin til Kristelig Pressekontor.

Hun påpeker at Normisjon har andre kanaler for nødvendig informasjon, som nyhetsbrev, nettsider og egne blader for regionene.  

– Vi vil fortatt skrive om Normisjon som er en ganske stor aktør med foreninger, forsamlinger og skoler rundt om i landet og misjonsarbeid utenlands, så organisasjonen vil ikke bli borte fra spaltene våre. De tjener også penger på annonser og giroer i bladet. Dermed bidrar vi sterkt på Normisjons inntektsside. Vår visjon ligner også på Normisjons, «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Bladets visjon er at vi vil inspirere og utfordre til tro og engasjement, på tvers av organisasjons- og kirketilhørighet, sier Malmin som styrer et blad med slagordet «Utvider horisonten».

Hun ser ingen konkurrenter med tilsvarende profil som når så bredt ut i kirke-Norge.

Med et kortere avbrekk har Malmin vært redaktør siden 2013, først halvannet år som vikar og siden 2015 i fast stilling. I fjor sommer sa hun egentlig opp, men etter noen måneders nedtrapping fikk hun tilbake lysten til å jobbe videre og fortsatte – på oppfordring fra Normisjons nye generalsekretær Kjetil Vestel Haga.

– Kult at de satser

Agenda 3:16 skal nå stå på egne ben rent økonomisk, men ved utskillelsen får det nye foretaket med seg et pengebeløp fra Normisjon. Bladets økonomi har til nå ikke vært så enkel å sortere ut fra organisasjonens fordi redaksjonen holder til i Normisjons lokaler i Staffeldts gate i Oslo hvor de har flere fellesutgifter. Regnskapsmessig blir det nå en endring på dette.

– Noe av poenget er å få ryddighet rundt økonomien, sier Malmin som er glad for kapitalen magasinet får med seg fra Normisjon.

 – Hvor mye har dere fått?

 – Vi har fått en god sum med oss over i det nye aksjeselskapet, sier hun uten å ville spesifisere nærmere, men hun ser dette som et uttrykk for at Normisjon er offensive.

– Jeg synes det er modig av landsstyret å satse på et magasin på denne måten, sier Malmin som medgir at hun går inn i en spennende tid som leder for prosjektet.

Vil nå yngre lesere

Et av grepene som vil bli tatt er at Agenda 3:16 blir lagt ut som e-magasin. Gjennom grundig markedsføring vil man jobbe for å nå ut til flere yngre lesere, en gruppe som i liten grad leser blader eller aviser på papir.

– Men vi tror på papirmagasinet og mener det er viktig at vi fortsatt kommer ut på papir, sier Malmin.

– Skal dere også ut til vanlige sekulære nordmenn og selge bladet hos Narvesen?

– Det har vi ikke drøftet, men det er jo en tanke, og jeg vil ikke utelukke det, sier hun.

Vil øke inntektene

Malmin sier magasinet alltid har hatt som mål å være økonomisk selvbærende.

– Vi har hatt noen år med overskudd, mens 2021 har vært noe mer krevende, sier Malmin.

Agenda 3:16 har som andre publikasjoner inntekter fra to hovedkilder, annonsører og abonnenter. I tillegg tilflyter det bladet noen pengegaver. Over tid har det vært en positiv utvikling på annonsefronten. Bladet kommer med åtte utgaver i året, og de to-tre siste numrene har vist en markert økning i omsetningen.

Magasinet hadde 6.380 betalende abonnenter ved starten av fjoråret, 6.220 pr. 1. januar 2021. Opplaget har gått gradvis ned med mellom 200 og 400 eksemplarer årlig over noen år. I 2021 er nedgangen bremset noe sammenlignet med foregående år.

– Det blir veldig spennende å se utviklingen med det digitale, sier Agenda 3:16-redaktøren.

– Er dere avhengige av å øke opplaget for å få dette til å gå?

– Vi må satse på å få flere lesere og å øke inntektene, men det er ikke et bære eller briste i 2022. Vi kommer til å få tid på oss til å vise at dette kan gå, sier hun.

I ryggen har redaktøren dessuten et styre hun er særdeles fornøyd med. Det kom på plass på ettersommeren og består av Andreas E. Eidsaa jr., Trygve W. Jordheim, Trond Solvang og Victoria Bø. Eidsaa er kirkeverge i Sandnes og blir styreleder for Agenda 3:16, Jordheim har tidligere vært nyhetssjef og kirkeredaktør i Vårt Land samt redaksjonssjef i Magazinet og er nå kommunikasjonsdirektør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Solvang er privatskoleeier mens Bø er kommunikasjons- og markedsleder i Normisjon.