;

Korset i kunsten – mellom lidelse og triumf

Korset har gjennom tidene fått mange slags ­kunstneriske uttrykk. Fra smykkekors med gull og edelstener, til krusifikser med ekstrem ­skildring av Jesu lidelse. Men for de første kristne var korset aldri et slikt symbol.

Tekst Per Arne Gjerdi – publisert i Agenda 3:16 nr 2/2022

Mange tenker kanskje at korset må ha vært et kristent symbol helt fra starten av, siden påskens budskap om Jesu død og forsoning står sentralt i kristendommen. Men historien forteller noe annet.

– Det var nok ganske utenkelig at korset skulle bli et symbol for de første kristne, sier Reidar Hvalvik, professor emeritus i nytestamentlig teologi ved MF. 

– Kristendommen oppstod og spredte seg i Romerriket, der det ikke var uvanlig å se at folk ble korsfestet. Men da var det tale om de verste forbryterne. Korset var med andre ord et redskap som kan sammenlignes med senere tiders galge eller giljotin. Når de kristne forkynte at deres frelser var blitt korsfestet, lød det derfor latterlig og tåpelig i folks ører. Men det skjedde en endring ved Konstantins tid, forteller Hvalvik, som også har studert kunsthistorie. Han har de siste 20 årene skrevet og forelest mye om kristen kunst, fra antikken og fram mot vår egen tid. 

Siden Konstantin seiret, ble korset etter hvert ­oppfattet som et seierssymbol.

Reidar Hvalvik

Konstantin

– I år 312 kjempet keiser Konstantin og keiser Maxentius om å bli enehersker i Vest­romerriket. De møttes til et slag ved den milviske bro, like utenfor Roma. Forut for slaget skal Konstantin ha hatt en visjon der han så et tegn på himmelen og fikk høre en stemme som sa: «Ved dette tegnet skal du seire». Kildene forteller ikke nøyaktig hva han så, men det er trolig tale om et Chi-Rho-tegn, det vil si de to første bokstavene i navnet Kristus på gresk. Det kan også ha vært et såkalt staurogram, som kan forstås som et symbol for den korsfestede Kristus. Siden Konstantin seiret, ble korset etter hvert oppfattet som et seierssymbol.

– Ble korset snart det viktigste symbolet der kristendommen slo røtter?

– Ikke uten videre. Et nakent latinsk kors slik vi er vant med, var ikke vanlig. Det var mer vanlig å se et kors belagt med gull og smykket med edelstener – slik vi finner det i tidligkristne mosaikker både i Roma og Ravenna. Det understreker selvsagt ­korset som et symbol på triumf og seier. Korset dukket etter hvert også opp i ulike sammenhenger, for eksempel på mynter under de kristne keiserne og på ­gjenstander i kirkene.