;

Kvinner og menn på lik linje

Synspunkt
Av Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon

Det er Normisjon som utgir Agenda 3:16, og i denne spalten utfordrer vi organisasjonens ledere til å skrive om et tema de er opptatt av.


Debatten om «underordnings­teologi» har preget den kristne dagspresse i det siste. I den sammenheng stilles det også spørsmål om ledelse og posisjoner. Blant Normisjons medlemmer finnes og respekteres ulike syn på saken, men la det ikke være tvil om sakens stilling: I Normisjon er alle tjenester og posisjoner på lik linje åpne for kvinner og menn.

I 2002 gjennomførte landsstyret en høring angående kvinners tjeneste i organisasjonen. Landsstyret vedtok å følge det store flertall som gikk inn for at alle stillinger og posisjoner i Normisjon skulle åpnes for begge kjønn. Det ble åpnet for tilsetting av ordinerte kvinner, og synet på ordningen med kvinnelige prester skulle ikke virke inn i forbindelse med ansettelser i organisasjonen. Dette gjaldt alle type stillinger, og for oppdrag og tillitsverv knyttet til Normisjon.

En jevn fordeling av kvinner og menn i tjeneste er et gode. ­Kvinner og menn bidrar sammen til at tonen på ­arbeids­plassen endres, ­beslutningsgrunnlaget for avgjørelser blir rikere, og arbeids­miljøet blir bedre for alle. Det er fordi kvinner og menn er skapt med ulike kvaliteter som utfyller hverandre. 

Jeg tror vi må ha bevisste strategier som gjør at det i praksis er enkelt for begge kjønn å søke stillinger og verv i Normisjon.

Kjetil Vestel Haga

Hvorfor er da store deler av ­Normisjons stillinger og posisjoner så kjønnsdelt? På bibelskolene er det gjerne en overvekt av kvinnelige studenter, men når det kommer til rekruttering av ansatte, har vi ikke i tilstrekkelig grad lykkes med å få med kvinner i bredden av de stillinger som finnes. Det gjelder særlig lederstillinger, som regionleder og pastor.

Jeg tror vi må ha bevisste strategier som gjør at det i praksis er enkelt for begge kjønn å søke stillinger og verv i Normisjon. Unge jenter og gutter foretar utdanningsvalg i en alder der det å gjøre utradisjonelle valg kan være utfordrende. Slik burde det ikke være. La meg utfordre oss alle til å arbeide for et Normisjon som blir enda bedre på å tilrettelegge for at kvinner finner sin naturlige plass på alle nivå. Det er vi alle tjent med. 


Dette synspunktet står på trykk i Agenda 3:16 nr 4, 2022