;

Vårt ytre og vårt indre syn

I troen ser jeg mer enn det den ytre verden frembringer for mitt jordiske øye.

Eyvind Skeie

Andakten er skrevet av Eyvind Skeie, prest og forfatter

Vi oppfatter gjerne syn og hørsel som menneskets viktigste ­sanser. I troens univers er hørselen knyttet til det å høre Guds ord forkynt. Men hva med synet?

Evangelisten Johannes legger særlig vekt på menneskets evne til å se. Ordet «se» forekommer faktisk 127 ­ganger i denne forfatterens fortelling. For ­Johannes finnes det to måter å se på; en ytre og en indre. 

LES HELE ANDAKTEN I E-MAGASINET >>