;

– Bønn er relasjon

Martin Cave og Anne Lunde er begge opptatt av bønnens betydning i IMI-kirken. Her er de i menighetens bønnerom. Foto: Per Arne Gjerdi

Bønn har alltid stått sentralt i IMI-kirken i Stavanger, forteller Anne Lunde og Martin Cave. Men fra å være et mer behovsorientert arbeidsredskap har bønn utviklet seg til å handle om relasjon. Og hvile i Gud.  

Tekst Per Arne Gjerdi – publisert i Agenda 3:16 nr. 1/2023

IMI-kirken har vært opptatt av bønn i alle år. Å søke Gud er noe av kjernen i det vi holder på med, sier Anne Lunde. Hun har arbeidet i Normisjons-menigheten i Stavanger siden 2009, med ansvar innen bønn og veiledning.

Et tidlig minne av bønn har hun fra da hun ble kristen som 14-åring. 

 – Da jeg skulle vitne første gangen, og knapt visste hva et vitnemøte var, kom Matteus 7,7 til meg: «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.» De ordene har fulgt meg siden. Dette at vi får lov til å komme til Gud. 

Be under alle forhold

– Gud vil alltid komme til oss. Men det at vi har muligheten til å be til ham under alle forhold, åpner for en kontakt som er utrolig viktig. Og det har jeg med meg inn i alt som skjer her i IMI-kirken. Vi har alltid tilgang til Gud, med en åpen himmel over oss, sier Anne.

Sammen med mangeårig IMI-pastor Martin Cave leder hun menigheten i bønn og lovsang hver tirsdag.

– Jeg har lært mye av å være med på dette. At Gud taler til oss. Og at vi kan høre Guds stemme og gå for det han minner oss om, forteller Anne.

Her på huset vil jeg si at bønn lever i alt vi gjør, og skjer i mange varianter.

Anne Lunde

Bønn i mange varianter

– Jeg leder også forbønnstjenesten i IMI-kirken, og der trener vi folk i det å lytte til Gud. Vi er jo helt avhengige av Gud og det han meddeler oss.

IMI-kirken har i dag om lag 70 forbedere som betjener menigheten etter søndags­gudstjenestene og på kveldstid ellers i uken. 

– Samtidig ønsker vi jo at forbønn skal være en del av menighetens liv hele tiden, ute i hverdagen der vi møter folk. Her på huset vil jeg si at bønn lever i alt vi gjør, og skjer i mange varianter. Som stab møtes vi jevnlig til bønn. Og vi har mye lovsang og tilbedelse, sier Anne.

Mange slags behov

 – Ja, bønn har alltid vært sentralt i   IMI-kirken, bekrefter Martin. Da han og kona Irene ble engasjert i misjons­arbeid på 1970-tallet var bønn syno­nymt med mange slags behov.

LES HELE SAKEN I E-MAGASINET >>

VIL DU LESE AGENDA 3:16 DIGITALT? FÅ TILGANG HER!