;

Biskopen som ikke ville bli reddet fra martyrdøden

I år 107 gav den romerske keiser Trajan ordre om at alle måtte ofre til keiserens bilde. Alternativet var døden. Biskop Ignatius nektet å ofre.


Kristian Øgaard  / teolog

Det kan ikke ha vært enkelt å være blant de første kirkelederne etter apostlene. Slik Jesus en generasjon tidligere hadde overlatt ansvaret til apostlene (og Ånden!), stod nå plutselig kirken uten dem som hadde møtt, hørt og sett Jesus selv. Og ikke nok med at de store autoritetene var borte – den kirke de overlot sine etterfølgere var heller ikke i spesielt ordnet stand. Kirken ble forfulgt, var herjet av motstridende forståelser av troen og manglet en klar organisering. De ofte små menighetene var sårbare for omreisende predikanter, som i mange tilfeller brakte med seg en forkynnelse som ikke var i tråd med apostlenes overleveringer. I denne situasjonen ble en gruppe som i ettertid har fått tilnavnet «de apostoliske fedre» helt avgjørende. Fremst blant dem ruver Ignatius av Antiokia, en mann som fra omkring 69 etter Kristus og frem til sin martyrdød rundt 107 etter Kristus var biskop i Antiokia. 

Noen kilder hevder at Ignatius var barnet som satt på Jesu fang da han sa «La de små barna komme til meg». Det er lite trolig at det stemmer, men det sier likevel noe om hvilken status han ble tilegnet av den tidlige kirken. Andre og mer troverdige kilder sier at Ignatius var en konvertitt til kristen tro. Han ble biskop allerede mens han var tidlig i 30-årene. Det var altså en ung mann som overtok ledelsen av den kanskje viktigste menigheten i den kristne kirke på denne tiden. Antiokia var nemlig ingen småby. Med sine 250 000 innbyggere var byen Romerrikets tredje største, en pulserende og multikulturell handelsby på grensen mellom øst og vest. I Apostlenes gjerninger hører vi at det var i Antiokia de første ikke-jøder kom til tro på Jesus, og hvor ordet «kristne» ble brukt første gang. Det var også fra menig­heten i Antiokia Paulus og Barnabas ble sendt ut som misjonærer. I de første århundrene av kirkens historie, ble Antiokia regnet som et av de viktigste sentrene for den kristne tro.  

LES HELE SAKEN I E-MAGASINET >>

VIL DU LESE AGENDA 3:16 DIGITALT? FÅ TILGANG HER!