;

Formidler sterke historier gjennom kamera

Thea Elisabeth Haavet er avhengig av stillhet og et kamera. Hun opplever et kall til å fortelle sterke historier. Nå er hun aktuell med filmen På sporet av St.Tomas – Østens apostel.

Tekst Brita Skogly Kraglund Foto Kristianne Marøy – publisert i Agenda 3:16 nr. 3/2023

Filmen På sporet av St. Thomas – Østens apostel, er allerede nominert til en internasjonal, kristen filmpris i USA. Ideen til filmen fikk Thea Haavet i Tyrkia mens hun jobbet i Stefanusalliansen. Der kom hun i kontakt med diakonen Zeki, en syrisk-ortodoks kristen. Han hadde vært i India for å studere sitt eget språk, syriakisk. Der hadde han møtt og studert hos Tomas-kristne. Zeki fortalte at Tomas, han som kalles tvileren, hadde grunnlagt en kirke i Sør-India i det første århundre. 

– Jeg ble veldig fascinert og interessert i å utforske dette mer, forteller Thea Haavet.

Han var for dem like viktig som Bibelens Peter.

Thea Haavet

Dokumentere 

Hun har reist mye. I de fem årene hun var ansatt i Stefanusalliansen, var oppdraget hennes å dokumentere hva som skjedde med religionsfriheten i land som Irak, Pakistan og Syria.  

– Straks jeg sluttet i den jobben høsten 2019, dro jeg med diakonen Zeki som kjentmann.  

Med på turen var også kameramann Gunnar Grønlund og prest og forfatter Jostein Ørum. Ørum hadde interessert seg for hva som skjedde­
med apostlene der Bibelens historier slutter.   

– Jeg hadde gjort alt forarbeidet når det gjaldt å finne de ulike kirkene Tomas grunn­la, og de viktige stedene han var. Resten improviserte vi. Nesten alle som er med i filmen ble ­forespurt der og da. 

I filmen dokumenter hun og teamet en rekke kirker og steder der Tomas angivelig har vært.  

– Hva forbauset deg mest? 

– At Tomas-tradisjonen var så levende og sterk. Alle vi snakket med hadde en referanse og så opp til Tomas. Han var for dem like viktig som Bibelens Peter. I denne regionen står det Tomas på busser, og det er navnet på kirker, skoler og barnehager, blant annet. Jeg undret meg: «Hvorfor har jeg ikke hørt om dette før?» Jeg har jo til og med studert religionshistorie. Jeg tror svaret må være at religionsundervisningen har vært så vestlig sentrert. Den østlige kristendommen er ofte utelatt. Det er et tap for oss, for den tradisjonen er så rik. 

LES HELE PORTRETTET I E-MAGASINET >>

VIL DU LESE AGENDA 3:16 DIGITALT? FÅ TILGANG HER!