;

Plutselig var alderdommen der

– Man blir litt mer hudløs når man blir eldre, sier Sissel Gran. Tross sin lange erfaring, synes hun ikke det er blitt mindre krevende å være terapeut.

Aldringen kommer langsomt, men også plutselig, som en oppdagelse eller hendelse. Det har psykolog Sissel Gran selv erfart. – Det å bli eldre er en svær prosess som ikke påaktes i samfunnet, mener hun. 

Tekst og foto Per Arne Gjerdi – publisert i Agenda 3:16 nr. 4/2023

Sissel Gran er psykolog og parterapeut, og som forfatter og spaltist kjent som en kjærlighetens forsvarer. For få år siden ble hun plutselig opptatt av et tema som for henne nærmest kom som en overraskelse: Aldring.  

– Jeg kjente jo etter hvert alderen på kroppen. I et langt liv som terapeut har det blitt mye sitting. Det begynte å knake i knoklene og gjøre vondt. Jeg kjente at det hadde satt sitt preg på meg å ha den rollen jeg har hatt. Dessuten er det synlig. Du både ser og kjenner aldringstegnene.

Aldringen kommer langsomt, den kryper på. Samtidig kommer den litt plutselig, som en oppdagelse eller hendelse

Sissel Gran

En spesiell opplevelse fikk også betydning: 

– Jeg gikk forbi Det Norske Teatret her i Oslo og så plutselig moren min i et glimt i en av de store vindus­rutene. Jeg fikk litt sjokk, egentlig, for hun var jo død for mange år siden. Så skjønte jeg veldig fort at det var meg selv jeg så. Og hvor lik henne jeg var blitt.

Thomas Hylland Eriksen: – Vi har berøringsangst overfor døden

Opplever seg som yngre 

– Aldringen kommer langsomt, den kryper på. Samtidig kommer den litt plutselig, som en oppdagelse eller hendelse, sier psykologen. Hun har sett det tematisert hos mange skjønnlitterære forfattere, og hos den franske filosofen Simone de Beauvoir, som sier: «Ingenting burde være mer forventet, men ingenting er mer uventet enn alderdommen». 

– Jeg begynte å tenke på hvor rart det er med denne kontrasten mellom det indre og det ytre. Inni deg kan du ha en opplevelse av et aldersløst selv, som kolliderer med din kronologiske alder og ditt ytre. Det er underlig å få øye på den du er der ute, og samtidig oppleve seg selv som yngre. Men mange har det slik. 70 prosent av befolkningen opplever seg selv som yngre enn de er.

LES HELE HOVEDSAKEN I E-MAGASINET >>

VIL DU LESE AGENDA 3:16 DIGITALT? FÅ TILGANG HER!