Bli abonnent!

Agenda 3:16 tilbyr ulike alternativer til deg som er ny leser av magasinet. Nedenfor velger du det alternativet som passer deg! Vår visjon er å inspirere og utfordre til tro og engasjement, på tvers av organisasjons- og kirketilhørighet. Agenda 3:16 tilbyr også abonnement på lyd-CD fra KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde) til svaksynte og blinde. Abonnementet koster det samme som papirutgaven. Ta kontakt på telefon 23 30 10 00 eller mail: abonnement@normisjon.no