;

Kategori: kommentar

Kommentar:

I Sør-Afrika er medlemmene i menigheten sinte. I Norge ser de forsiktige ut.

Read article "I Sør-Afrika er medlemmene i menigheten sinte. I Norge ser de forsiktige ut."