;

Hva er misjon i 2018?

Fra misjonskonferansen i Arusha i mars 2018. Foto: Albin Hillert/WCC

Tidligere i år samlet Kirkenes Verdensråd 1000 kirkeledere fra hele verden vi Arusha, Tanzania, for å snakke om misjon og disippelskap. Her hjemme er det ulike syn på misjon og veivalg.

Tekst Martin Eikeland

Tror at striden mellom lavkirkelig misjon og den økumeniske bevegelse er over

Tradisjonelt har lavkirkelige misjonsorganisasjon hatt en dyp mistillit til den økumeniske bevegelse.  Misjonskonferansen i Arusha ble, ifølge Mellomkirkelig råd, en bekreftelse på at denne konflikten er avblåst

– I Arusha ble det veldig tydelig at både misjonsorganisasjonene og den økumeniske bevegelse har et felles ansvar for misjon. Utgangpunktet som alle samles om, er frelsen i Kristus, sier Berit Hagen Agøy, som er generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke.

Les hele intervjuet i papirutgaven.

Skuffelsen fra Arusha

Knud Jørgensen hadde håpet av Arusha-konferansen. Han etterlyser fortsatt en tydeligere evangelisk profil fra Kirkenes Verdensråd og de andre økumeniske organisasjonene. Men samtidig ser han tegn til fremskritt.

–Det som sitter igjen hos meg, er alle ordene. Hvis det kom et budskap fra Arusha, så drukner dette i ord og kirkelig sjargong. Jeg fikk ikke tak i hva som ligger bak ordene, sier Knut Jørgensen, som blant annet henviser til et av uttrykkene fra konferansen:  Pilgrimage of Justice and Peace – (Pilegrimsreise for fred og rettferdighet)

– Dette er fine ord med god kirkelig klang. Men hva betyr det i praksis? For meg blir det mest tomme ord, sier Knud Jørgensen.

Les hele hovedsaken i papirutgaven. Bestill her