;

– Det skal være lett å ta alkoholfrie valg

– Det sosiale presset rundt å drikke er stort, ikke bare i ungdomsgenerasjonen, men i hele befolkningen, sier Pernille Huseby i Actis.
Foto: Lene Neverdal/Actis

Agenda 3:16 har møtt tre aktører som jobber med rusproblematikk. En fellesnevner er at det må bli lettere å ta alkoholfrie valg.

Like ved Domkirken i Oslo sentrum, i Torggata 1, treffer vi Pernille Huseby, konstituert generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan. Hun var inntil nylig leder for fagavdelingen i denne paraplyorganisasjonen med 32 medlemsorganisasjoner, og har fulgt den alkoholpolitiske utviklingen i Norge nøye de siste årene.

 Actis ble etablert for 15 år siden. Forløperen var Avholdsfolkets landsråd, som ble nedlagt etter mer enn hundre års virksomhet. Mens sistnevnte var opptatt av alkoholsaken alene, er Actis’ medlemsorganisasjoner opptatt også av andre rusmidler og temaområder.

– Våre medlemmer er små og store organisasjoner som deler det samme målet – i størst mulig grad å begrense problemene og konsekvensene knyttet til alkohol, narkotika og pengespill i Norge, forteller Huseby.

– Det viktigste temaet for oss er alkohol, som er det definitivt største  samfunnsproblemet. 90 prosent av befolkningen drikker alkohol – før eller siden, ofte eller sjelden. Vår visjon er et samfunn uten sosiale og helsemessige problemer som følge av alkoholbruk, og at det skal være lett å ta alkoholfrie valg. Vi vet at det sosiale presset rundt å drikke er stort, ikke bare i ungdomsgenerasjonen, men i hele befolkningen.

Drikkepress

Actis-lederen snakker ikke bare ut fra kunnskap om sosialpolitikk og forskning.

– Jeg har selv skolebarn, og har opplevd når jeg kommer for å hente dem hos venner, at foreldre synes det er naturlig å by på et glass vin. Det er et eksempel som viser at aksepten og normaliteten rundt det å drikke alkohol har økt veldig, mener Huseby.

– Det setter oss alle – særlig de som ikke ønsker å drikke, eller har problemer knyttet til alkohol – i en utfordrende situasjon. Vi har en stor jobb å gjøre med å øke forståelsen for at mange, både barn og voksne, havner i vanskelige situasjoner hvis det i stadig flere sammenhenger settes alkohol på bordet. Der har Actis og våre medlemmer en viktig felles sak.   

Visjonen om et samfunn uten sosiale og helsemessige problemer som følge av alkoholbruk er et hårete mål, innrømmer Huseby.

– Men vi skal strekke oss etter noe, understreker hun. 

– Det er viktig å gjøre folk oppmerksom på problemene knyttet til alkoholbruk. Vi vet at vi i dag har et økende antall mennesker med problemer. Dessuten er forskningen nå tydelig på at det heller ikke er noen helsegevinst av å drikke alkohol.

Les hele hovedsaken om Alkohol i papirutgaven nummer 11/2018.
Prøve én utgave gratis her. (trykk på bildet under)