;

Eventyr – mer enn overtro

Maleri av Theodor Kittelsen.

Eventyr kan være folkelig overtro og morsom fortellerkunst. Men eventyr kan også være kristen forkynnelse og grunnleggende livskunnskap.

Tekst Martin Eikeland

Eventyr er i sin dypeste form ekte menneskelig. Dermed er de også formidling av det som er ekte kristent, sier Berit Tversland. 

Når det gjelder folkeeventyr, er 68-åringen som et levende leksikon. Berit Tversland er en av dem som vet mest om eventyrtradisjonens kristne forankring. I hovedsaken i Agenda 3:16 snakker hun både om «kristne eventyr» og egne erfaring som eventyrformidler.

Men først litt om den verdensberømte dansken H. C. Andersen. 

Pigen med svovelstikkene

Når julen nå nærmer seg, er det mange som leser H.C. Andersens legendariske eventyr «Pigen med svovelstikkene». Den triste historien om den fattige jenta som solgte fyrstikker på julaften, og som selv brente disse opp, er for mange obligatorisk julelektyre. Litteraturprofessor Elisabeth Oxfeldt (52) ved Universitetet i Oslo la i sin doktoravhandling om norsk og dansk 1800-tallslitteratur stor vekt på nettopp H.C. Andersen. 

– Eventyret om piken med svovelstikkene er blant H.C. Andersens aller mest kjente. Siden jeg selv er dansk, vet jeg hvor glad danske barn er i dette eventyret. Men jeg ser jo at også i Norge blir det verdsatt, sier Oxfeldt.

Forskningsobjekt

Knapt noen skandinaviske forfattere er studert og beskrevet så mye som H.C. Andersen. Et stort antall doktoravhandlinger og et utall bøker er skrevet om den danske forfatteren. Det betyr også at hans forhold til kristendommen og kristentroen er grundig beskrevet.

– Når det gjelder de religiøse sidene ved H.C. Andersen, ble de blant annet nøye studert i forbindelse med markeringen av 200 årsdagen for hans fødsel i 2005. Da utkom boken «Andersen & Gud», forteller professor Oxfeldt, og plukker ned boken fra sin rikholdige samling av H.C. Andersen-bøker på kontoret på Blindern i Oslo.

(…)

I julenummeret til Agenda 3:16 kan du lese om kristent tankegods i mange eventyr. Her kan du høre skuespilleren Lone Hertz lese H. C. Andersens «Verdens dejligste rose» – kristen tro i eventyrform.

Bestill abonnement her!