;

Følelser som krysser kulturgrenser

Stadig flere krysser landegrenser. Mennesker møtes og søt musikk oppstår. Hvilke utfordringer må par fra ulike kulturer overvinne når de skal skape en felles framtid?

I hovedsaken i Agenda 3:16 nr 1, 2019 har vi møtt tre ulike par: Eli fra Norge og John fra India, Johan fra Norge og Jennifer fra Filippinene, samt Ragnhild fra Norge og Temesgen fra Etiopia.

Ekteparene deler gleder og utfordringer i samliv som har oppstått selv om de har vokst opp i ulike land.

Språket er hemmeligheten til gode samliv

Samlivsforsker Kirsten Danielsen er knyttet til NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og OsloMet Storbyuniversitet. Hun mener språk er nøkkelen for å få et ekteskap til å fungere godt, og at det er viktig at den ektefellen som flytter, får arenaer der hun eller han kan bruke et språk de føler er sitt.

(…)

Hun poengterer at ekteskap som blir inngått mellom personer med ulik kulturell bakgrunn, har de samme utfordringene som alle andre ekteskap.
– Et samliv handler om å gi og ta. Ektefellene må være villig til å ofre noe for å få noe tilbake. Alle samliv handler om to personer som skal tilpasse seg hverandre. Dette gjelder også om man er oppvokst i samme nabolag og har samme kulturelle bakgrunn, sier Kirsten Danielsen.

Les hele saken i papirutgaven!

Bestill abonnement her!