;

Barnehage med plass til barn, miljø og tro

Bente Hardang er daglig leder i Noahs Ark Miljøbarnehage i Lier.

-Det er to ting som er spesielt ved vår barnehage. For det første er vi en kristen barnehage. Det andre er at vi er en miljøbarnehage, forteller Bente Hardang, daglig leder i Noahs Ark miljøbarnehage i Lier utenfor Drammen.

Tekst og foto Martin Eikeland

-For en barnehage med en kristen profil er det helt naturlig at vi har et sterkt miljøfokus. At barna blir bevisst på skaperverket, og lærer å ta ansvar for dette, bør jo være en selvsagt ting.

-Hvordan merker barna at dette er en miljøbarnehage?

-I alt som skjer i barnehagen har vi miljø i fokus. Vi er også sertifisert som miljøfyrtårnbedrift. Det innebærer at vi må ha et bevisst forhold til hva vi kjøper inn, hvordan vi sorterer avfallet og hvordan vi forholder oss til naturen og omgivelsene. Helt konkret kan jeg jo fortelle at hver gang barna er på tur, plukker de med seg søppel og avfall. På den måten lærer barna at de skal ta vare på skaperverket når de selv bruker det, sier Hardang, som er imponert over hvor mye søppel barna finner. Til tider kan mengden være så stor at de ansatte har problemer med å håndtere det.

Tro i barnehagen

Ved første blikk ser barnehagen ut som en helt vanlig, offentlig barnehage. Men bak garderobene med lave benker og barnebilder og skiltene med dyrenavn skjuler det seg en hverdag som skiller seg litt fra den som leves i andre barnehager.

-Hos oss er alt som handler om tro en integrert del av hverdagen.

-Hvordan merker barna det?

-Det som de i alle fall merker hver dag, er at vi synger et bordvers med kristent innhold ved hvert måltid. Hver uke er det egen bibel-samling. Vi bruker kristen barnelitteratur og synger kristne barnesanger der det er naturlig.

-Når vi kommer til jul og påske, legger vi naturligvis vekt på høytidenes kristne innhold. Her hos oss er vi spesielt opptatt av at barna skal lære om påsken.

Artikkelen er et utdrag av en temasak i Agenda 3:16 nr 4, 2019. Bestill et gratis nummer her!