;

Leser Bibelen med ørene

Teolog og forlagssjef i Verbum, Hans Johan Sagrusten, håper Bibelen kan bli en større del av den norske hverdagen. Foto: Birgit Nersten Lopacki

Nordmenn møter Bibelen oftere gjennom høytlesning enn gjennom personlig bibelstudium. Det er også en av de eldste og vanligste måtene å «lese» Bibelen på blant kristne verden over.

Tekst: Birgit Nersten Lopacki

Kan du huske da du fikk din første ordentlige bibel? Hvem du fikk den av og hvordan du reagerte? Forfatter Hans Johan Sagrusten husker det godt. Han var 15 år og fikk den av søsteren og forloveden hennes. Da begynte han også å lese Bibelen daglig.

– Hvorfor skal vi egentlig lese Bibelen?

– Fordi boka selv sier det er gode ord og lover gode ting når du leser den.

Sagrusten siterer Salme 119,130 «Dine ord gir lys når de åpner seg, de gir uvitende innsikt.»

– At Bibelen er en bra bok er ikke et perspektiv vi har påført boka i ettertid som noe som er fremmed for Bibelen, det er noe som står der i tekstene.

– Har du opplevd det selv?

– Ja! Jeg angrer aldri på at jeg åpner Bibelen, jeg blir sugd inn i tekstene. Det var slik jeg opplevde det første gang jeg leste Bibelen mer sammenhengende som 15-åring, at dette er tekster som virker på en annen måte enn andre bøker.

Leser med ørene

I Norge er det tradisjon for å lese Bibelen alene og i bokform. Noen vil kanskje til og med tenke at det å høre på en lydbok eller lytte til en høytlesning av Bibelen ikke er å lese den ordentlig hvis du kan lese selv.

– Men dette er bare en måte å lese Bibelen på som har kommet til ganske sent i historien, forteller Sagrusten.

Høytlesing er en langt eldre måte å lese Bibelen på.

– Boka hadde en bare som støtte for den som leste høyt. Ordet var et talt ord og det skriftlige var bare grunnlaget for fremføringen av Ordet. De fleste generasjoner kristne i historien har ikke hatt sin egen bibel, men har lyttet til lesing fra tekstene når de var samlet til gudstjeneste, sier forfatteren. I dag er det fremdeles vanlig blant mange kristne over hele verden å lese Bibelen høyt sammen. Det var nettopp møtene med kristne i andre land som var noe av grunnen til at Sagrusten ble mer opptatt av denne måten å bruke Bibelen sammen på.

(…)

Les hele artikkelen om å lese Bibelen i papirutgaven av Agenda 3:16 nr 7, 2019.

Bestill abonnement her.