;

Hva kjennetegner en psykopat?

Grovt sett kan man skille mellom kriminelle personer og ikke-kriminelle personer når mennesker med psykopatiske trekk skal beskrives.

Grovt sett kan man skille mellom kriminelle personer og ikke-kriminelle personer når mennesker med psykopatiske trekk skal beskrives. Verdens helseorganisasjon (WHO) er forpliktet til å bruke et internasjonalt system når det gjelder diagnoser, og i dette systemet blir psykopati kalt dyssosial personlighetsforstyrrelse. For å få denne diagnosen må tre av de følgende kjennetegn ha vært vedvarende over lang tid.

Hos kriminelle

 • Kald likegyldighet for andres følelser.
 • Markert og vedvarende holdning preget av uansvarlighet og manglende respekt for sosiale normer, regler og forpliktelser.
 • Manglende evne til å opprettholde langvarige forhold, men uten vansker med å etablere forhold.
 • Veldig lav frustrasjonstoleranse og lav terskel for aggressive reaksjoner inklusive fysisk vold.
 • Manglende evne til å føle skyld eller lære av erfaring, særlig straff.
 • Markert tendens til å skylde på andre eller til å komme med bortforklaringer av den atferden som har brakt ham/henne i konflikt med samfunnet.

Hos ikke-kriminelle

 • Selvopptatthet. 
 • En tendens til å manipulere andre på en hensynsløs og beregnende måte. Kan utnytte andre mennesker ved svik og list. 
 • Sterk tiltro til egne oppfatninger, som de anser for å være riktigere enn andres meninger. 
 • Sosialt overmot. 
 • Særlig opptatt av å gjøre inntrykk på andre mennesker og dyktige til å påvirke andre.
 • Psykopatene føler selv at de kan overtale andre bare ved hjelp av egen sjarm. 
 • Kjenner ikke frykt. Går langt når det gjelder å ta sjanser, og kjenner ikke frykt ved fysiske farer. Vet ikke hva det er å grue seg til noe. 
 • Et hjerte av stein. Psykopatene har ofte en hensynsløs og beregnende atferd uten tegn på skyld.
 • Fravær av empati. 
 • Impulsiv protestholdning. Er i åpen opposisjon til alt som har med tradisjoner å gjøre. Kan protestere overfor autoriteter bare for å protestere. 
 • Legger skylden på andre. Hvis noe går dem imot, har psykopatene en tendens til å legge ansvar for en feilaktig handling på andre. 
 • Planløs og bekymringsløs. En likegyldig holdning til fremtiden. Vurderer ikke situasjoner på forhånd og er ikke interessert i å diskutere flere sider ved en sak.
 • Immun overfor stress. 
 • Kaldblodig oppførsel. Viser ikke tegn til anspenthet eller uro i situasjoner som vanligvis er angstfremkallende.
 • Kan oppføre seg uberørt i en situasjon hvor andre ville fått panikk. 

Kilde: Brudal, Lisbeth F. (2007). Dahl, Alv A. og Aud Dalsegg (2000). Patrick, Christopher J. (2006). epitel.info