;

Hovedsak: På nett med hele verden – hva gjør det med oss?

I løpet av kort tid har internett, smarttelefon og andre teknologiske gjennombrudd revolusjonert livet vårt. Hva gjør det med oss at stadig mer skjer via skjerm? Og hvem har egentlig kontrollen?

Tekst Per Arne Gjerdi


Mennesket og teknomaktene er en stor og ambisiøs bok Dag Hareide har jobbet med i fire år. Han følte en uro over ikke å forstå, og over mangelen på en offentlig, ordentlig samtale om hva teknologiene gjør med oss: Når maskinene overtar arbeid og avgjørelser fra mennesket, og mennesket blir mer maskin – hva er da et menneske?

Smarttelefonen min har mangfoldig ganger høyere kapasitet enn alle de datamaskinene som trengtes for å sende folk til månen.

Dag Hareide
Dag Hareide.
Foto: Per Arne Gjerdi

Teknologien har gitt menneskeheten vidunderlige gaver, mener Dag Hareide. Vel å merke hvis de brukes riktig. For de negative sidene ved utviklingen kan bli skjebnesvangre. Med sin nye bok håper forfatteren å drive folkeopplysning og sette i gang diskusjoner.

(….)

Wow og uff

Når Hareide har holdt foredrag om de teknologiske gjennombruddene, både i Norge, Kina og USA, har folk reagert svært ulikt. Noen sier «wow!» og gleder seg til det som venter. Andre sier «uff!» og gruer seg. Og så spør de om hva han tror: Hva vil teknologien gjøre med livet i framtiden? Vil det bli bedre eller verre?

 – Da viser jeg til mine egne 70 leveår. De inneholder historien til de fleste som hører på, og er en fantastisk historie om framgang. Mer velstand. Færre fattige. Høyere levealder. En lang periode med mindre vold enn noen gang i verdenshistorien. Økende demokrati. 

Men, legger Hareide til:

– Samtidig ha vi fått atombomben som kan ødelegge alt på kort tid. Vi har også fått en økende ulikhet. Og det skjer skjebnesvangre ting med naturen. Det siste tiåret har vi dessuten sett en tendens til at det skjer noe med demokratiet. 

(…)


Denne teksten er et utdrag fra hovedsaken i Agenda 3:16s papirutgave.
Les hele temasaken i nr 6. 
Er du ikke abonnent, kan du bestille abonnement her