;

Hvordan lytter vi til hverandre?

Tenker du at den som er god til å lytte til andre mennesker, er den som jevnlig uttrykker forståelse og gjenkjennelse og gir gode råd? Vil du bli en bedre lytter, er det trolig lurest å si minst mulig. 

Tekst Per Arne Gjerdi


Denne artikkelen stod først på trykk i Agenda 3:16 nr 2, 2018Å bli lyttet til, slik at man opplever å bli hørt, er helbredende. Hvordan lytter vi, du og jeg? Hvorfor er det så viktig å lytte? Hvordan kan man bli en bedre lytter? Utsagnet og spørsmålene står å lese på forsiden av nettsidene til Den lyttende kirke i København.

– Den lyttende kirke er mennesker som er blitt grepet av viktigheten av å lytte. Det er folk som har vært på våre kurs og workshops, og som vil fordype seg i det å lytte, og sette fokus på det i sitt liv, forteller Bente Lundbak Pihl, der vi møter henne på en kafé i sentrum av København.

Folk kommer med mange slags erfaringer knyttet til det å lytte, forteller Bente Lundbak Pihl, som er daglig leder i Den lyttende kirke i København.
Foto: Per Arne Gjerdi

Bente er sykepleier, men jobber som daglig leder i Den lyttende kirke. Navnet innebærer ikke at de er en menighet, men et fellesskap og en sammenheng som har eksistert i Danmark i snart 12 år. Virksomheten er i dag en del av arbeidet til organisasjonen Areopagos. Den lyttende kirke har sine røtter i Christian Listeners, en av virksomhetene til stiftelsen Acorn Christian Healing Foundation i England. En av de som har bidratt sterkt at arbeidet har slått røtter i Danmark, er Ole Skjerbæk Madsen, den danske presten som også startet I Mesterens Lys, som også er tilknyttet Areopagos.

Hvis jeg virkelig lytter til deg, er det uttrykk for anerkjennelse og respekt, og at jeg verdsetter deg.

Bente Lundbak Pihl

Hva har vi som kirke mistet?

– Hva var utgangspunktet da det startet i England?

– En av grunnleggerne, biskop MorrisMaddocks, spurte når han var på besøk rundt i sitt bispedømme: Hva har vi som kirke mistet? Hvor har vi gått feil? Den respons han da fikk overalt, var denne: «Lær dine folk å lytte!» Presten Anne Long ble en annen sentral person i oppstarten av dette arbeidet. 

– Etter å ha blitt utfordret til å ta seg avundervisningen med lytting, tok hun inn på et kloster i Kent, der hun var en vinter. Hun hadde der en spesiell opplevelse av at Gud talte til henne om sin lengsel etter en kirke som lytter til ham, til lokalsamfunnet og den verden vi lever i. Det ble en bekreftelse for henne til å gå inn i dette arbeidet, forteller Bente. Anne Long har også skrevet boken Listening, som er blitt en viktig ressurs i denne lyttende bevegelsen. 

Øve seg på å trå til side

Arbeidet til Den lyttende kirke består i stor grad av å holde kurs og workshops. Kursene er fordelt på tre moduler. Det handler i første rekke om å utvikle lytteferdigheter, og så går man mer i dybden etter hvert.

– Det vi ønsker er at folk får øye på viktigheten av å lytte, før vi går videre med alt mulig annet, forteller Bente. 

– Vi øver oss i å lytte til den andre, slik atden som snakker får bestemme hvilken vei vi skal gå. Vi sitter ikke og prøver å tenke ut gode spørsmål til den som snakker. Som lyttende trener vi oss på å legge merke til hva som skjer med oss når vi lytter, og lære i vårt stille sinn  å legge det til side, slik at vi er konsentrert  om det den andre er opptatt av. rekke om å utvikle lytteferdigheter, og så går man mer i dybden etter hvert.

– Det vi ønsker er at folk får øye på viktigheten av å lytte, før vi går videre med alt mulig annet, forteller Bente. 

– Vi øver oss i å lytte til den andre, slik at den som snakker får bestemme hvilken vei vi skal gå. Vi sitter ikke og prøver å tenke ut gode spørsmål til den som snakker. Som lyttende trener vi oss på å legge merke til hva som skjer med oss når vi lytter, og lære i vårt stille sinn å legge det til side, slik at vi er konsentrert  om det den andre er opptatt av.  

LES OGSÅ: Jesus som lyttende forbilde

Å vente

– Folk kommer med mange slags erfaringer knyttet til det å lytte. Som lyttere har vi alt mulig med oss, både godt og dårlig. Alle har vi noe vi trenger å legge av oss. Nettopp det kan være en veldig stor utfordring, sier Bente.

– Ofte legger vi ikke merke til slike ting selv.Kanskje stiller vi spørsmål, fordi det er noe vi gjør i jobben vår. Kanskje vi er bare nysgjerrige. Eller vi er vant til å fokusere på det som skjer i oss selv, og er raske (hurtige) til å snakke om det. «Det der kjenner jeg igjen, slik har jeg det også», sier vi, og så begynner vi å snakke om oss selv. Eller vi har gode råd å gi, som vi mener er bra for den andre, sier Bente. 

– Å bli en god lytter, handler derfor myeom å øve seg på å vente. Vente med å si alt vi får av input når den andre snakker. Men det er ikke bare vår tendens til å  avbryte den andre som er en utfordring, mener Bente.

– Vi kan også bli sittende å høre, menså begynner vi kanskje å tenke på noe den andre sa – eller noe helt annet – slik at vi faktisk ikke lytter oppmerksomt til alt den andre har på hjertet. 

Husk også at du lytter med hele deg selv, ikke bare dine ører.

Bente Lundbak Pihl

Uttrykk for respekt

– Er det også blitt ekstra viktig å sette lytting på dagsorden, i en tid da digitale medier bidrar til at vi faller ut av samtaler og fellesskap?

– Ja, det er enda en måte å bli avledet på. Og da er vi tilbake ved utgangspunktet: Hvorfor er det viktig å lytte? 

– Ja, hva svarer du på det?

– Hvis jeg virkelig lytter til deg, er det uttrykk for anerkjennelse og respekt, og at jeg verdsetter deg. Hvis jeg ikke gjør det, viser jeg kanskje det motsatte. Hvis jeg hele tiden lar meg avlede av min mobiltelefon, eller ser på alt mulig annet, er jeg ikke særlig god til å vise deg oppmerksomhet. Hvis vi derimot lytter til hverandre, bidrar vi til et positivt og anerkjennende miljø for hverandre. Vi gir hverandre respekt, og er med på å åpne opp for at folk får lyst til å si mer, understreker Bente Lundbak Pihl.

Vokse og blomstre

– Vi har en øvelse på våre workshops der vi spør folk hvordan de føler seg tilpass når de snakker om noe som er viktig for dem, men ikke blir lyttet til. Da kommer det opp ordsom trist, usynlig, ikke verdsatt, sint, ikke respektert, usett og mange andre ting. Et miljø der disse ordene er overordnede, er ikke veldig bra, sier Bente.

– Men hvis miljøet er preget av at man blir lyttettil når man snakker om noe som er viktig for en,  kommer det opp andre ord, som forstått, sett, anerkjent, inkludert, del av flokken, respekt og så videre. I et slikt miljø kan du vokse og blomstre, fordi det er fylt med positiv energi.

Å lytte til Gud

Den lyttende kirke opererer med tre forskjellige  dimensjoner: I tillegg til å lytte til andre, er det også viktig at du lytter til deg selv og til noe som er større enn deg selv. 

– Noen ganger møter jeg folk som sier at de gjør jo ikke noe annet enn å lytte til andre. Men det er faktisk også viktig å stoppe opp og lytte til seg selv. Og til noe som er større enn deg selv. Alle tre dimensjoner er viktige. For i det øyeblikk du bruker tid på å lytte til deg selv, viser du også deg selv respekt og anerkjennelse, sier Bente og siterer Jesu ord i Matteus: «Elsk din  neste som deg selv.»

– Å lytte til Gud, i en erkjennelse av at det er noe som er større enn deg selv, er kanskje det aller viktigste. Da erkjenner du også at du ikke er alene. 

Også i konflikter tror jeg man kan komme utrolig langt ved å lytte godt til hverandre.

Bente Lundbak Pihl

Ikke ubeskrevne blad

Et annet viktig moment er at vi kommer ikke bare  som ubeskrevne blad når vi setter oss ned for å lytte.

– Vi har med oss noe i ryggsekken, kanskje noe somprovoserer oss, eller noe som er vanskelig å lytte til. Det er en utfordring å lytte når noe er vanskelig, sier Bente.

Hun mener samtidig at et vanskelig utgangspunkt også kan føre mange gode ting med seg – hvis vi våger å lytte.

– Også i konflikter tror jeg man kan komme utrolig langt ved å lytte godt til hverandre. Hvis du prøver å stoppe deg selv og lar være å forsvare deg, og gir den andre plass, så lærer du mer om både deg selv og den andre, og det blir en bedre dialog etterpå. Jo bedre vi er til å lytte, desto bedre blir møtet mellom oss. Hvis vi derimot sitter med hver vår dagsorden, og bare venter på å få fram våre egne ting, blir det kanskje ikke noe møte i det hele tatt.

Du lytter med hele deg

– Husk også at du lytter med hele deg selv, ikke bare dine ører, poengterer Bente.

– Du bruker også kroppen til å være en god lytter. Du kan sette av tid. Du kan skru av mobilen. Og du kan prøve å legge ditt eget til side, og gi rom for den andre. Når det er lytteøvelser på kursene til Den lyttende kirke, kommer folk ofte tilbake etterpå, og er overrasket over hvilken betydning det hadde at de ikke avbrøt den som snakket. 

– Mange erfarer at det som blir sagt tar en annenretning enn det de på forhånd hadde trodd, sier Bente Lundbak Pihl.


I januar 2021 feirer Agenda 3:16 20 år. Vi vil i tiden fremover publisere saker som har skapt mye engasjement blant leserne.