;

Mener tro er mangelvare i psykologien

Illustrasjonsfoto

Emmaus psykologiforening etterlyser kunnskap om religiøs tro og eksistensielle spørsmål i psykologifaget. Psykolog og foreningens leder, Sindre Storvoll, mener pasienter kan ha nytte av økt kunnskap blant landets psykologer.

Tekst Martin Eikeland – Denne saken stod i Agenda 3:16 nr 3/2019

Emmaus tar opp temaer som ligger i skjærings­punktet mellom kristen tro og psykologi­faget. Våre erfaringer er at ­eksistensielle spørsmål nærmest er ­fraværende i studiet, og i stor grad et ikke-tema blant ­uteksaminerte psykologer – særlig det som omhandler ­religion, sier Storvoll.

Sindre Storvoll, psykolog og leder i Emmaus psykologiforening. Foto: Ingar Sørensen

– Men er det grunn til å klage på det? Ledelsen ved psykologisk institutt påpeker at mange andre former for psykologi, for eksempel eldrepsykologi og forbrukerpsykologi, heller ikke er en del av det obligatoriske pensum.

– For min del er det ikke viktig at religions­psykologi tilbys som et eget fag på profesjons­utdanningen. Men tematikken er for viktig til ikke å adresseres. I dag er spørsmål av eksistensiell art fraværende i utdanningen. Også i møte med pasienter opplever vi at det er mange som sliter med akkurat slike problemstillinger, sier Storvoll, som understreker at den utdanningen som norske psykologer får er meget god.

Psykologi er svært sentralt i kristen­dommen, og mange kristne prinsipper er sentrale i psykologien.

Sindre Storvoll

– Tenker du at utdanningen også bør ta opp temaer som er sentrale i kristendommen?

– Psykologi er svært sentralt i kristen­dommen, og mange kristne prinsipper er sentrale i psykologien. Psykologi betyr tross alt sjelelære. Men vårt anliggende er at ­psykologer skal være i stand til å møte pasienter med spørsmål av eksistensiell karakter, og å ha et integrert forhold til egen tro. Dette er uavhengig av religiøs bakgrunn, selv om kristendommen står i en særstilling i Norge og i vår ­organisasjon. Alle mennesker har jo et livssyn. Vår erfaring er at mange psykologer mangler språk for hvorvidt troen er helsebringende eller ikke, og er usikre på hvilke spørsmål man skal stille. 

Kristen psykolog?

– Du driver selv en liten ­privatpraksis ved siden av ­annen fulltidsjobb, som startet nettopp for å møte behovet for tro i terapi. Vil du kalle deg en kristen psykolog?  

– Jeg bruker ikke den betegnelsen. Jeg er kristen og jeg er psykolog. Når jeg utøver fag er det med en fagetisk bevisst­het om å kunne tilby en evidensbasert praksis med tilstrekkelig profesjonell distanse overfor pasienten om hvem jeg som terapeut er. Men der noen psykologer har særlig kompetanse, for eksempel innen spiseforstyrrelser eller angstlidelser, har jeg en særinteresse for trosdimensjonen.

Der noen ­psyko­­loger har særlig ­kompetanse, for ­eksempel­ innen ­spiseforstyr­­relser­ eller angst­lidelser, har jeg en ­sær­interesse for tros­dimensjonen.

Sindre Storvoll

Populært

Sindre Storvoll forteller at fagseminaret «Er det plass til Gud i terapirommet» ble vesentlig mer populært enn antatt. 

– Interessen på Facebook var såpass overveldende at vi måtte flytte fra et lite til det største auditoriet på psykologisk institutt.

– Hvordan tolker du denne store interessen?

– Tro og guds­dimensjonen er mangelvare i psykologiutdanningen. Det var godt over 100 personer som oppsøkte seminaret den dagen, enten på instituttet eller via ­video-overføring, både studenter og arbeidende, både med og uten gudstro, sier Sindre Storvoll, leder av Emmaus psykologiforening.