;

Flere søker sjelesorg

Therese Andreassen i Fermate forteller at for mange fører koronatiden til at det som har vært og er vanskelig i livet, gjerne presser seg frem og kommer mer til overflaten.

Tekst og foto Kristin W. Malmin Publisert 27.04.2021

Siden koronapandemien startet, har Fermate sjelesorgsenter opplevd et økende antall henvendelser fra mennesker som har behov for sjelesorg. – Å gå ensom med tunge tanker og vonde følelser, gjør ofte at de vokser, sier Therese Andreassen i Fermate.

– Selv om Fermate var stengt en periode etter 12. mars i fjor, økte likevel både antall henvendelser og antall samtaletimer totalt sett i 2020. Her i Fermate Øst, tok 59 nye personer kontakt. Hvis trenden etter de tre første månedene i 2021 fortsetter, vil vi få dobbelt så mange henvendelser i 2021 som i 2020, forteller Therese Andreassen.

Hun er sjelesørger, leder for Fermate på Østlandet og koordinator for Fermate Norge. Fermate er et ressurssenter for samtale og veiledning, som har fem avdelinger i Norge.

Antall samtaletimer har økt i hele Norge – totalt hadde Fermate rundt 1200 samtaletimer i 2020.

I takt med at antall henvendelser fra enkeltmennesker og par som ønsker samtale har økt, har Andreassen knyttet til seg flere sjelesørgere og fagpersoner det siste året. De fleste tar oppdrag ved siden av annen jobb.

Ulike utfordringer

Andreassen forteller at det er stor variasjon i hva den enkelte tar opp i samtaler, men at temaer som ofte går igjen er selvbilde/identitet, følelser/emosjoner, samt familie- og partematikk.

– Dette er vanlige tema å ta opp i sjelesorg, men vi ser at under korona så presser det som har vært der hele tiden seg i større grad på og kommer mer til overflaten, fordi en får mer tid til å tenke på det.

– Hva vil du si at koronaåret har gjort med dem som kommer? 

– Ensomhet er et tema, og relasjoner. Det at de få relasjonene du kan være i blir mer konsentrerte, gjør at utfordringer i relasjonene blir mer merkbare. Konflikter kan få tid til å vokse, svarer Andreassen, som legger til at antall par som har tatt kontakt har økt betydelig i løpet av det siste året.

– Ensomhet er noe en kan kjenne på selv om en har en ektefelle, som en skulle ønske en var mer nær, legger hun til.

(…)


Les hele saken i Agenda 3:16s papirutgave nr 3/2021. Får du ikke bladet kan du abonnere her.