;

Kristne i alle retninger

Illustrasjon: Oscar Jansen

Tekst Per Arne Gjerdi Publisert 23.08.2021

Hvor går kristne i dagens politiske landskap? Hva avgjør våre verdivalg? Partipolitisk er spredningen av kristne stor i dag, forteller valgforsker vi har snakket med.

Kristne velgere er en veldig sammensatt gruppe, konstaterer Berit Aalborg. Hun ser det som et sunt trekk ved Norge at kristne ikke forventes å tilhøre én bestemt politisk farge.

Aalborg er kommentator og politisk redaktør i Vårt Land, og har fulgt kirkens og kristenfolkets bevegelser i det politiske landskapet gjennom mange år.

Berit Aalborg er kommentator
og politisk redaktør i Vårt Land.

– Kristne velgere er, som alle andre, preget av sin bakgrunn. Det de har felles er at de legger vekt på noen verdidimensjoner, men de konkluderer veldig ulikt, sier hun.

– De fleste kristne som er interessert i eller engasjert innen politikk, er nok opptatt av en etisk forankring av de standpunktene de har, men veier dem forskjellig, sier Aalborg.

 – Særlig i KrF finner du mange som er veldig aktive og har verv i kristelige organisasjoner. Men du finner kristne i de fleste andre partier, i Høyre, Arbeiderpartiet og ikke minst Senterpartiet. Du finner mange i SV, og litt overraskende finner du også en kristen fraksjon i Rødt. Miljøpartiet De Grønne (MDG) har en god del kristne. Det samme har Fremskrittspartiet.

(…)

Da valgforsker Bernt Aardal for fire år siden ble spurt av Vårt Land hvem den typiske «kristenvelgeren» er, svarte han blant annet: «Kristenvelgeren er en eldre dame på Vestlandet. Hun er veldig aktiv i en indremisjonsorganisasjon, deltar i frikirkelige sammenhenger og er veldig opptatt av det moralske forfallet.» Men han la raskt til at dette var en stereotypi.

– Det politiske bildet er
sammensatt, sier valgforsker
Bernt Aardal.

– Poenget er at bildet er mye mer sammensatt, sier valgforskeren til Agenda 3:16.

– Det er forskjeller mellom landsdelene, det er kulturforskjeller, og så er det åpenbart generasjonsforskjeller. Tidligere hadde vi også en forestilling om at vi visste mer om en person ut fra organisasjonstilknytning, livsførsel, holdninger og så videre. I dag har vi et mye mer mangfoldig landskap.

(Utdrag fra to av intervjuene i hovedsaken om tro og politikk i Agenda 3:16 nr 5/2021)


Les hele hovedsaken i Agenda 3:16s papirutgave nr 5/2021. Får du ikke bladet kan du abonnere her.