;

Nysgjerrig på kristen tro

Jeg har bekjent meg som ateist i mange år men har nå begynt å tro at det må være noe mer, en Gud. Særlig kjenner jeg på en dragning mot den kristne tro. Hvordan skal jeg gå fram dersom jeg vil bli kristen? Og kan du gi en definisjon på en kristen? 

Denne saken stod på trykk i Agenda 3:16 nr 3/2019 og er en del av Relasjonelt-spalten

Jeg skulle så gjerne hørt litt om din vei så langt, hva som har fått deg til å endre oppfatning og hva det er ved den kristne tro du kjenner dragning imot.

Det finnes nok flere måter å definere en ­kristen på, og alt for klare definisjoner kan noen ­ganger virke mot sin hensikt og noen ganger skape grenser som det ikke er gitt oss ­mennesker å trekke. Jeg forsøker meg likevel: «En kristen er en som tror at Jesus er Herre og som søker å orientere sitt liv ut fra hans liv og lære».   

Hvordan skal du gå fram? Kanskje kan historier fra andre som har gått fra ateisme til kristen tro gi noen gode retningsanvisere? En jeg umiddelbart kommer på er den engelske litteraturprofessoren og forfatteren C.S.Lewis. Han gikk fra å være ateist til å bli en av forrige århundrets store kristne tenkere. Kanskje kjenner du til Narnia-bøkene eller filmene som er basert på disse? I Lewis sin egen selvbiografi Tatt av gleden og i andre biografier om ham, beskrives hans vei fra en ­ateistisk til kristen tro. Jeg vil nevne tre elementer på denne: medvandring, oppdagelse og bekjennelse.   

Medvandring – Lewis’ vei til en kristen tro var ikke en ensom vandring. Lewis hadde en god venn og kollega i Tolkien, forfatter av bøkene om Ringenes herre. Tolkien var en bekjennende kristen. Lewis og Tolkien hadde mange samtaler blant annet når de vandret rundt på stiene i parkene i universitetsbyen Oxford. Gjennom disse samtalene kom Lewis til å bli overbevist om ­sannheten i den kristne tro og fikk råd for sin søken. Kanskje du skulle oppsøke en kristen person du har tillit til for å samtale om dine spørsmål og din vei?     

Oppdagelse – Lewis gikk ikke rett fra å være ateist til å bekjenne en kristen tro. Før Lewis kom til å tro på ­Jesus som Herre, begynte han å tro på Gud. Troen på Jesus kom til ham mer som en oppdagelse. Da Lewis begynte å tro på Gud, begynte han å delta regelmessig på tidebønn i kapellet ved colleget der han jobbet og gikk til guds­tjeneste på søndager i den lokale kirke. Først senere kom den kristne tro som en oppdagelse mer enn som en bestemmelse. Plutselig en dag da han satt i sidevognen på motorsykkelen til sin bror Warnie på vei til en dyrepark, gikk liksom lyset opp for Lewis. Jeg vil anbefale deg å oppsøke gudstjenester og tillate deg selv å være litt underveis, lyttende og undrende.    

Bekjennelse – Juledag 1931 gikk ­Lewis fram og mottok nattverd i guds­tjenesten han deltok i. For mennesker som endrer livssyn kan det være godt å markere dette. Jeg tenker at en av de fineste måtene noen velger å gjøre dette på skjer ganske så stillferdig ved å ta imot brød og vin når det feires nattverd i guds­tjenesten. På denne måten viser en at alt i et kristent liv starter med Guds gave, med Jesus som har gitt seg selv for verden.  

Disse trekkene jeg har nevnt må på ingen måte forstås som et fast mønster som må følges. Lewis’ kunnskap om den kristne tro var svært god, langt over gjennomsnittet. For noen vil derfor det å søke kunnskap om kristen tro også kunne være viktig.      

Ha tillit til den dragning du kjenner. Kanskje er det han som kaller seg både hyrden og veien som kaller på deg. 

De første kristne ble kalt for de som ­fulgte veien. Om du er klar for det så kan en enkel bønn være «Jesus vær du min vei»

Lykke til!  

Magne Torbjørnsen, prest og sjelesørger