;

Forebygger mobbing med gode relasjoner

En av nøklene i Ryenberget skoles arbeid for å forebygge mobbing, er relasjonsbygging både blant de ansatte, med elevene og med foreldrene, forteller lærerne Kirsten Myrebø (f.v.), Andreas Norbye og rektor Jørn Heggestad.

Det er vanskelig å unngå konflikter og krenkende adferd, mener rektor Jørn Heggestad på Ryenberget skole. Derfor er skolen opptatt av å bygge gode relasjoner med både elever og foreldre.

Tekst og foto: Birgit Nersten Lopacki

Ikke langt unna Ryenkrysset, en av Oslos store trafikkmaskiner, ligger Ryenberget skole idyllisk til omgitt av trær. Da Agenda 3:16 dukker opp, er det stille i skolegården. På vei inn høres det stemmer fra klasserommene hvor undervisningen er i full gang med 182 barn fordelt på 1.–10. trinn. Agenda 3:16 har tatt turen til skolen for å snakke med to av lærerne og rektor om hvordan skolen jobber med mobbeproblematikken.

– Jeg skulle ønske det, men jeg tror ikke vi klarer å hindre mobbing helt. Vi er mennesker og klarer ikke alltid å være gode; det ligger i menneskets natur, sier rektor Jørn Heggestad som har mange år bak seg i skolen.

Det er naturlig, mener han, at det blir gnisninger og konflikter når 200 elever plasseres sammen på et lite område, mange timer om dagen. Noen ganger er det så alvorlig at det går over i mobbing. Målet er at skolen greier å fange opp situasjonen før det går så langt.

Bygger relasjoner

– Når mobbing oppstår handler det ofte om at barna opplever å komme i en maktposisjon, eller at de føler seg truet. Når det får lov til å utvikle seg og ikke stoppes kan krenkende adferd gå fra å være en enkelthendelse til å bli mobbing, sier Andreas Norbye som er lærer på ungdomsskoletrinnet.

Både han og lærer på småskolen, Kirsten Myrebøe, påpeker at selv om mobbing er noe som forekommer overalt i samfunnet, er skolen spesiell på den måten at elevene ikke i samme grad kan trekke seg unna eller velge hvem de er sammen med.

– Vi er nødt til å fungere sammen hvis vi skal ha det bra. Det er alltid en utfordring når forskjellige mennesker med forskjellige meninger er sammen, og da må vi jobbe med det, sier Kirsten.

En viktig nøkkel til det er relasjonsbygging.

– Det er vår jobb som lærere å bygge gode relasjoner med alle elevene her. Det skal være trygt og godt å være her. Elevene er her for å lære, men hvis de ikke trives og har det bra på skolen, lærer de fint lite, sier rektor.

Skolen har derfor et sosialt team bestående av miljøterapeut, sosiallærer og helsesøster som elevene kan ta kontakt med om de trenger å prate med noen.

De ansatte på Ryenberget skole er ikke bare opptatt av relasjonen til elevene. Også foreldrene spiller en viktig rolle i å forebygge mobbing. Noe av det skolen gjør, er å lage en sosial plan i samarbeid med foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) der de skaper møteplasser slik at voksne og barn kan møtes utenfor skolesettingen.

– Vi tror det er viktig at foreldrene kjenner hverandre. Hvis de har tillit til hverandre og kjenner hverandre, er det enklere å løse en ­konflikt, mener rektor.

Viktig å være tydelig

Det er de voksne som må ta ansvaret og forme klassemiljøet slik at det er trygt å være i klasserommet.

– Hvilken kultur vi har på skolen er viktig. Det kan være ulike kulturer i ulike klasser, men det er vi voksne som har ansvaret for å forme kulturen og ikke la enkeltelever styre det i ene eller andre retningen. Da må vi være tydelige voksne som legger premissene for hva som er greit og ikke, sier Andreas.

Kirsten er enig og tror at så lenge de voksne er gode forbilder og tydelige på hva som er viktig for dem, vil det prege ikke bare elevene, men også foreldrene.

– Det er mye lettere å si at dette vil vi når vi trekker i samme retning. Hvis man derimot preges av mange ulike retninger og forskjellige meninger, kan det fort oppstå en dynamikk som er ganske ødeleggende når det blir vanskelig. Da må man være veldig var for det som skjer, sier hun.

Ingen syndebukker

Hva skjer, da, når skolen oppdager at en elev utsetter en annen for krenkende adferd?

– Da må vi finne ut hva som faktisk foregår, svarer rektor.

Det innebærer å snakke med de involverte elevene. Er det en større sak, kobles foreldrene inn. Heggestad forklarer at skolen har en del forpliktelser som skal følges opp når slike situasjoner oppstår eller meldes inn. Han setter spesielt pris på tiltaksplanen som gjør det mulig å involvere foreldre og elever i en plan med tiltak som skal følges opp av skolen. I forlengelsen av det, er rektor også opptatt av å ha hyppige treff med foreldrene slik at tiltakene kan justeres ved behov. Det er viktig å ta vare på den som blir krenket, samtidig som han ikke tror på å gjøre noen til syndebukker.

– Det handler om menneskesyn og hvordan vi ansatte ser på elevene. Det er mulig å gjøre feil, be om tilgivelse og starte på nytt, og de perspektivene er viktige for oss som kristen skole.

(…)

Les hele temasaken om mobbing i papirutgaven av Agenda 3:16 nr 6/2019. Bestill abonnement her.

Les også: Ville ikke gi mobberne rett