;

NLA-rektor står stødig i stormen

Rektor Sødal sier det har vært vanskelig å leve med udokumenterte beskyldninger om brudd på akademisk frihet og påstander om at skolen driver ulovlig. Han er fornøyd med at det endelige vedtaket fra NOKUT avviste disse påstandene.

Sigbjørn Sødal trodde han skulle bli værende ved Universitetet i Agder, men så søkte NLA Høgskolen etter ny rektor. Han angrer ikke på at han takket ja til jobben, selv om det ventet turbulente tider.

Tekst Birgit Nersten Lopacki Foto Frank Otto Pedersen Publisert 06.02.2022

Kan vi utsette intervjuet til i morgen?»  Spørsmålet kommer fra Sigbjørn Sødal, rektor ved NLA Høgskolen. Det er torsdag 16. desember, og styret i NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har akkurat offent­liggjort vedtaket sitt i tilsynssaken mot høgskolen. Et vedtak rektor Sødal ved første øyekast opplever som «forholdsvis positivt». Mer om det etter hvert.

En enkel gutt fra Kristiansand

NLA-rektoren omtaler seg som en enkel gutt fra ­Kristiansand, som vokste opp i en trygg og god kristen familie. Når han skal beskrive seg selv, svarer han «en ganske rolig og analytisk person». 

– De som kjenner meg, vil nok si at jeg preges av en indre ro eller trygghet. Det blir jo av og til litt kjedelig, sier han og ler. 

–  Så håper jeg at jeg er litt ryddig og ordentlig i det jeg holder på med.  

(…)

Angrer ikke

Kristiansanderen visste godt at det ikke var noen enkel jobb han gikk inn i som rektor ved NLA. For de som har fulgt med i den kristne dagspressen, har det vært mye uro rundt skolen som har studiesteder både i Oslo, Bergen og Kristiansand. Det er ikke minst høyskolens verdi­dokument med formulering om at «Ekte­skapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i, forstått som bærende norm i samlivsetikken», som har vært mye av kjernen til debatten og uroen. 

Den sakkyndige komiteen som gjennomførte tilsynet med høyskolen, konkluderte i august med at høyskolen ikke i tilstrekkelig grad ­fremmet og vernet akademisk frihet. Det var dette punktet det knyttet seg mest spenning til da NOKUTs styre gjorde sitt vedtak i desember.

– Hvorfor tok du den utfordringen og sa ja til å bli rektor når du visste om situasjonen? 

– Fordi jeg så på det som en meningsfylt oppgave. Jeg fikk en god dialog med styret i NLA da jeg ble tilsatt, det var en god prosess. Det var i utgangspunktet egentlig ikke en jobb jeg traktet så mye etter, men jeg prøvde å se det litt utenifra. Og da kom jeg til at det var en jobb der jeg forhåpentligvis kunne bruke den erfaringen jeg hadde. 

Les videre HER
eller bli abonnent og få
tilgang til vårt e-magasin!


Les flere portretter