;

Nr 1/2016

I kristne miljøer har personer med psykopatiske trekk det som reven i hønsegården,sier en som daglig hjelper psykopatofre. I årets første Agenda 3:16møter vi to personer som har vært utsatt for en psykopat – en i jobbsammenheng og en i et ekteskap. Og vi har intervjuet lederen for Epitel, et hjelpetilbud for psykopatofre.

I Livspuls spør vi om Helligdagen er på hell?, mens portrettet gir et møte med relasjonsbyggeren Ole-Magnus Olafsrud.

– Normisjon har beholdt en livskraft

15 år er gått siden tre organisasjoner ble til en og Normisjon ble født. Det var Ådne Berge som ledet fusjonsprosessen. Når han nå ser tilbake, er svaret «både og» på om det ble som de håpet.

Read article "– Normisjon har beholdt en livskraft"

Medvandringens far

Han ble kastet ut fra eksamensfesten for fyll og bråk som student, men ble brått edru da han ble påkjørt av en drosje. Navigatøren Ole-Magnus Olafsrud har brent for medvandring i mange år, og bygger fortsatt relasjoner til unge kristne ledere.

Read article "Medvandringens far"

Helligdag på hell?

Hellig handler om å skille ut, men er helligdagen i ferd med å viskes ut? Søndag som annerledesdag er i alle fall annerledes enn den en gang var. Og det er en forskjell på å helligholde hviledagen og hvileholde helligdagen.

Read article "Helligdag på hell?"

Gode kår for psykopater

Fellesskap preget av tillit og tilgivelse er sårbare overfor helseskadelige maktmennesker. – I kristne miljøer har personer med psykopatiske trekk det som reven i hønsegården, sier en som daglig hjelper ofrene.

Read article "Gode kår for psykopater"