;

Nr 6-7/2016

Portrettintervju med Jonas Gahr Støre, hovedsak over tolv sider om kropp, og livspuls-sider om det å velge sommerferie når en hel familie skal bestemme. Det er noen av hovedingrediensene i årets sommernummer.

I tillegg får du møte sjefen i dyreparken i Kristiansand og en pastor som også er hiphop artist. Og mye mer!

Forsoning og tilgivelse får livet til å gå opp

– Fortellingen om Jesus har dette store elementet av forsoning og tilgivelse som er nødvendige betingelser for at livene våre går opp. Det sier Jonas Gahr Støre som mener troen på Gud har gjort ham mer ydmyk i møte med andre mennesker.

Read article "Forsoning og tilgivelse får livet til å gå opp"

Nytte og nytelse

Er ferie nyttetid eller nytetid? For familien Helgaas i Bergen er det begge deler.

Read article "Nytte og nytelse"

Hva gjør vi med kroppen?

Kroppen er oss – på godt og vondt. Noen beholder spensten og styrken i mange år, med de mulighetene til kroppslig utfoldelse det gir. For andre blir kroppen smerte og strev, en jevnlig påminnelse om begrensninger.

Read article "Hva gjør vi med kroppen?"

Hiphop ungdomspastor kalt til relasjon

Rapper og ungdomspastor Lars Petter Frønes lærer bort skatetriks til tolvåringer og maler graffiti på bedehusveggen med konfirmanter for å vise dem Jesus.

Read article "Hiphop ungdomspastor kalt til relasjon"