;

Kategori: Tema

– Vi har berøringsangst overfor døden

Noen rekker aldri å bli voksne fordi de tviholder på ungdomsidentiteten sin, mener professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen.

Read article "– Vi har berøringsangst overfor døden"

Derfor er humor viktig

Humor er seriøse saker, og betyr trolig mye mer enn vi tenker over. – Det kan jo hende at latter og humor ikke har noen direkte sammenheng, sier Knut Nærum.

Read article "Humor? Seriøst?"

Utfordrer til samtale om kropp og sex

I møte med ungdom har pastor Erik Andreassen lenge etterlyst litteratur som snakker sant og relevant om kropp og seksualitet, ut fra et kristent perspektiv.

Read article "Utfordrer til samtale om kropp og sex"

Et sted å høre til

Hvorfor forsvinner mange kristne migrantungdommer fra menigheten de vokste opp i?

Read article "Et sted å høre til"

Når alt blir nytt

Hva skjer når vi dør? Vi har snakket med fire kristne ledere som møter temaet i forkynnelse, menighetsliv og sjelesorg.

Read article "Når alt blir nytt"

Hovedsaken: Fellesskap som inkluderer

Read article "Senker terskelen for å invitere"

Kristne i alle retninger

Hvor går kristne i dagens politiske landskap?

Read article "Kristne i alle retninger"

Taklet ikke sønnens spilling

I flere år slet Anne Kristin med relasjonen til sønnen Mattias. Grunnen var sønnens interesse for dataspill.

Read article "Taklet ikke sønnens spilling"

Friheten skal feires, men også beskyttes

Det gir stor mening å feire friheten, slik vi gjør det i Norge i mai. Men ­friheten må også beskyttes, og ikke tas for gitt, sier ­Henrik Syse.

Read article "Friheten skal feires, men også beskyttes"

Vokste opp i hjem med alkoholmisbruk

– Jeg har ikke noe naturlig forhold til alkohol som et middel til glede, sier tidligere biskop, Laila Riksaasen Dahl.

Read article "– Det verste var uverdigheten"